تبلیغات
گوناگون - اداره آمار ایران

دانش

گاهشمار تاریخچه مرکر آمار ایران[۱]:

 • در سال ۱۲۹۷ خورشیدی به منظور ثبت وقایع چهارگانه - تولد، فوت، ازدواج و طلاق - ادارهٔ ثبت احوال کشور تأسیس شد.
 • در سال ۱۳۰۳ خورشیدی آئین‌نامه‌ای به تصویب رسید که در آن اداره‌ای به عنوان مسئول آمار مشخص شد.
 • در خرداد سال ۱۳۱۸ اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.
 • دراسفند سال ۱۳۳۱ سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد.
 • در فروردین ماه سال ۱۳۳۲ قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.
 • در سال ۱۳۳۲ اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال جدا و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد.
 • اداره آمار و سرشماری در سال ۱۳۳۴ خورشیدی به اداره آمار عمومی، (وابسته به وزارت کشور) تغییر نام یافت.
 • این اداره در سال ۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد.
 • براساس قانون ۱۳۴۴ هجری خورشیدی، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شد.
 • در سال ۱۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهد. هم اکنون مرکز آمار ایران به این سازمان وابسته است.
 • در سال ۱۳۸۶ طبق مصوبه دولت و مجلس سازمان برنامه ریزی با وزارت کشور ادغام گردیده و مرکز آمار ایران به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور ار خود را دنبال خواهد کرد.


در حال حاضر مرکز آمار ایران وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و ریاست آن سمت معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد. وظایف مرکز آمار ایران از این قرار است:

‌انجام سر شماری‌های عمومی و آمارگیری نمونه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌; تهیه آمارهای لازم به منظور تأمین نیازمندی‌های برنامه‌ریزی و هدف‌های برنامه‌های عمرانی کشور; تهیه و به هنگام نگاه‌داشتن قالب‌های آماری‌; استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری و آمارگیری‌ها; تهیه محاسبه‌های ملی و شاخص قیمت‌ها; گردآوری آمارهای موردنیاز از بخش عمومی و بخش خصوصی‌; تهیه و انتشار سال‌نامه آماری و تمرکز اسناد و مدارک و اطلاعات آماری‌. همچنین کتابخانه تخصصی مرکز آمار ایران قابل دسترسی برای تمام مراجعان است.

نشانی: خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان رهی‌معیری

Admin Logo
themebox Logo