تبلیغات
گوناگون - سخنان معروف ناپلئون

دانش
 • «دنیا از آن کسانی است که تحرک و انرژی دارند.»
 • «از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله‌است.»
 • «مردم از ترس شکست می‌بازند.»
 • «آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم»
 • «مطمئن ترین راه برای فقیر ماندن اینست که انسان (امانتدار)درستکاری باشی.»
 • «تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.»
 • «کم دانستن و زیاد حرف زدن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است.»
 • «تا زنده‌ام لحظه‌ای آرام نخواهم گرفت. راحتی کردن و مردن نزد من یکیست.»
 • «احمقهادر فکر گذشته‌اند،دیوانگان نیز در رویای آینده بسر میبرندو تنها انسانهای عاقل در حال زندگی می‌کنند.»
 • «ناامیدی اولین قدمیست که شخص به سوی گور برمی‌دارد.»
 • Admin Logo
  themebox Logo