تبلیغات
گوناگون - حقوق آپارتمان نشین ها

دانش
حقوق و تكالیف خریدار آپارتمان

قانون تملك آپارتمان ها برای احتراز از هرگونه ابهام درباره حقوق خریدار آپارتمان در ماده ۱۰ به حق مالكیت او در بخش های اختصاصی و اشتراكی اشاره می كند: هر كس آپارتمانی را خریداری نماید. به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن نباشد یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گیرد، مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد.

مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترك و به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترك دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یك جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالك ( به ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد) پرداخت شود، هرچند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرف نظر نماید(۵).

● حقوق و تكالیف آپارتمان نشینان در جامعه امروز

همان گونه كه ذكر شد، بیشترین اختلافات همسایه ها بر سر قسمت های مشترك می باشد، چرا كه هر یك از مالكان یا مستاجران باید متناسب با متراژ آپارتمانشان به كل ساختمان، هزینه های شارژ مشترك را بپردازند، به علاوه وقتی كه این قسمت های مشترك فرسوده شده یا به تعمیر نیاز دارند نیز باید هر یك از مالكان به نسبت از عهده هزینه برآیند.

▪ حق شارژ

یكی از مسایل اختلاف برانگیز كه باعث تنش و بعضا نزاع میان ساكنان مجتمع مسكونی یا آپارتمان ها می شود هزینه های مشترك ساختمان یا همان كه ما آن را شارژ می نامیم است.

نكته مهم این كه حق شارژ آپارتمان ارتباطی به بودن یا نبودن در خانه یا كم یا زیاد مصرف نمودن ندارد و كسی نمی تواند در صورت تصویب مجمع عمومی یا مدیر ساختمان از پرداخت ثمن شارژ احتراز نماید.

البته طبق قانون برای مشخص شدن هزینه های شارژ كه به هر یك از آپارتمان ها تعلق می گیرد طرق مختلفی وجود دارد. اولین راه آن است كه می توان سهم اختصاصی هر مالك یا مستاجر به كل ساختمان را مشخص كرد و بر مبنای آن برای هر آپارتمان حق شارژ را مشخص نمود یا آن كه به ترتیب خاصی مالكان خودشان به توافق برسند كه میزان هزینه های شارژ برای هر آپارتمان چقدر باشد و راه سوم سهم این است كه با موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان هستند هزینه های مشترك براساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی نیز می رسد و حسب زیربنای اختصاصی هر واحد محاسبه شود. البته این مطالب برگرفته از ماده ۴ قانون تملك آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ می باشد.

▪ تغییر در بنا و نما

یكی از مسایلی كه خیلی درباره آن بحث می شود، تغییراتی است كه در ساختمان داده می شود. طبق ماده ۹ قانون تملك آپارتمان ها، هر یك از مالكان می تواند با رعایت مقررات قانون تملك آپارتمان و قوانین مربوط به معماری و ساخت و ساز، هر زمانی كه اراده كنند بنایی احداث كرده و تغییرات مطلوبش را در قسمت اختصاصی خود انجام دهند.

اما هیچ یك از مالكان حق ندارد بدون موافقت اكثریت، تغییراتی در محل یا شكل در، سر در یا نمای خارجی و حتی در قسمت های اختصاصی خود كه در مرئی یا منظر باید زبان عامیانه در نمای قابل دید و بیرونی است انجام دهد.

▪ هزینه های تعمیرات

علاوه بر هزینه های شارژ كه میزان آن معمولا مشخص است، با گذشت چند سال از ساخت و ساز ممكن است مشكلاتی برای آپارتمان پیش بیاید و لازم باشد برای آن كه یكباره همه ساختمان فرو نریزد، پولی كه گاهی وقت ها خیلی هم كلان است خرج شود تا ملك محافظت شود. در چنین مواردی طبق قانون، مخارج مربوط به محافظت و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترك و به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترك دارد یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یك جا انجام شود، تناسب سهم هر یك از مالكان آپارتمان پرداخت شود. هرچند مالك هر یك از آپارتمان ها بگوید كه از آن به بعد نمی خواهد از آن قسمتی كه هزینه برای آن صرف می شود استفاده كند.

البته تذكر این نكته در مورد پول خرج كردن برای ساختمان اعم از دادن حق شارژ یا هزینه های تعمیرات ضروری است. این كه تكلیف پرداخت این هزینه ها صرفا متوجه مالكان آپارتمان ها نیست، بلكه قانونگذار با استفاده از جمله مالكان یا استفاده كنندگان پرداخت برخی از این هزینه ها را در مواردی كه مالك در آن جا ساكن نیست و به جای او مستاجر وجود دارد برعهده او قرار داده و پس از تعیین سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان، آنها مكلف به پرداخت سهم خود هستند یا آن كه باید طبق قرارداد آن را از سوی مالك آپارتمان پرداخت كنند.

● امتناع از پرداخت و ضمانت اجرایی آن

وقت هایی هست كه یكی از مالكان آپارتمان یا مستاجران خیلی راحت و خونسرد می گوید كه اصلا دلش نمی خواهد هزینه هایی را كه مدیر ساختمان یا هیات مدیره تعیین كرده اند بپردازد و خیلی مایل است بداند آنها چه می توانند بكنند!

در چنین حالتی به موجب ماده مكرر قانون تملك آپارتمان ها، مدیر یا هیات مدیره باید سیر قانونی را طی كنند كه روالش به این صورت است كه ابتدا مدیر یا هیات مدیره باید اظهارنامه ای را به این بنده خدا بدهند كه در آن مبلغ بدهی و صورت هزینه ها به صورت شفاهی مشخص شده باشد و آنها را مطالبه كنند.

اگر این فرد كوتاه آمد و تا ۱۰ روز پول را پرداخت كه هیچ، ولی اگر طرف سمج بازی درآورد و همچنان از پرداخت هزینه ها و بدهی امتناع كرد، مدیر یا هیات مدیره ساختمان می توانند برای وصول این وجوه به اداره ثبت محل بروند و طبق اظهارنامه ای دادخواست حقوقی بدهند و ثبت محل اجراییه ای صادر خواهد كرد. اما اگر باز هم طرف به دلایلی كه برای خودش محترم است قبول نكرد، مدیر یا هیات مدیره می توانند طبق تبصره یك ماده ۱۰ ملكی به دادگاه شكایت كنند و دادگاه هم بدون نوبت به این شكایت ها رسیدگی می كند و آن وقت دادگاه می تواند علاوه بر محرومیت های قانونی مانند قطع خدمات مشترك از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز، او را تا ۲ برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه واحد بدهكار محكوم كند.

با استفاده از قوانین مذكور می توانیم مطالب زیر را نیز استنتاج كنیم.

۱) آویزان كردن لباس جلوی آپارتمان كه روبه روی كوچه یا خیابان است، با استناد به ماده ۹ قانون تملك آپارتمان ها كه می گوید هیچ یك از مالكان حق ندارند بدون موافقت اكثریت مالكان، در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئی و منظر باشد تغییراتی بدهند.

۲ ) مساله تصرف پاركینگ نیز از دیگر مشكلات آپارتمان ها است. در صورتی كه پاركینگ آنها اختصاصی است و در سندشان قید شده، آنها را به همسایه متخلف نشان بدهند و در غیر این صورت و در موقعیتی كه پاركینگ مشاعی و اشتراكی است به او بگویند فقط واحدهایی در پاركینگ شریكند كه مشخصات آنها در فهرست صورت مجلس تفكیكی و مالكیت مشاعی پاركینگ ذكر شده است.

۳) نكته قابل ذكر دیگر در انتهای این مقاله مربوط به تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان ها می باشد كه طبق آن گزاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگری و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشترك ممنوع می باشد كه البته تخصیص این ماده منوط به اذن تمامی شركا ( مالكان آپارتمان ها) می باشد.


مطالب برتر:


با پرداخت روزانه ۱۰۰۰ تومان صاحب بیش از ۱ میلیارد تومان(۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) پول نقد شوید.


درآمد ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان (شرکت معتبر)


آموزش دریافت وام خود اشتغالی + دانلود طرح های توجیهی خدماتی


دانلود نرم افزار ارسال ایمیل گروهی بصورت فارسی(تضمینی)


مزاحمت های تلفنی(دانلود ۴۰ مزاحم تلفنی خنده دار و باحال)


آموزش افزایش قد در منزل در ۱ تا ۳ ماه

Admin Logo
themebox Logo